Код на предмет: 
F18L1S116
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Познавање на структурата на компјутерските системи, хардверските компоненти, поврзувањето и начинот на работа, карактеристиките и стандардите што се употребуваат.