Код на предмет: 
F18L3S122
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Запознавање со основните криптографски принципи и методи; изучување на основните крипто- дизајни; практично користење на изучените криптографски алгоритми.

Accreditation: