Код на предмет: 
F18L2W147
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Главна цел на предметот е студентите да се запознаат со анализата на комуникациски сигнали и нивниот пренос низ медиум, типовите на модулација и влијанието на шумот врз модулациските техники. Дополнително студентите ќе се здобијат со познавање од софтверски дефинирано радио, современите комуникациски системи и нивниот тековен развој.