Код на предмет: 
F18L1S066
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентот ќе се запознае со концептот на сајбер безбедност, закани и ризици. Ќе биде свесен за проблемите предизвикани од сајбер криминалот и ќе биде во можност да ги разбира ризиците од напади и основните механизми како да се заштити од нив.