Код на предмет: 
F18L2W165
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

По завршувањето на курсот се очекува студентот да ги разбира методите и системите за решавање на ИТ проблемите преку обезбедување на квалитетна техничка поддршка.