Ве информираме дека индексите за сите студенти ќе можат да се подигнат на 29.10.2018 (понеделник) и 30.10.2018 (вторник) од 10.00 - 14.00 часот во холот на Технолошко - металуршки факултет.

Подигањето на индексите во зададените термини е задолжително.