Компанијата QtWinSoft од Скопје, има потреба за вработување на студенти од завршна година, кои што би сакале да научат и работат развој на C/C++ multiplatform Desktop/Mobile/Embedded апликации со користење на cross-platform framework Qt/QML, во околина со реални проекти од следниве области: vehicle infotainment, medical application, beverage industry, 3D animation, augmented reality, application for drones, data encryption and security, video and audio processing.

1