Компанијата Digicube објавува огласи за вработување и тоа за следните позиции:

1. Senior React JS & React Native Developer (Lead Developer)

2. Intermediate Wordpress Web developer / Administrator

Огласите можат да се видат и на следниов линк https://www.digicube.ch/jobs/

1