Првото предавање од серијата на предавања за овој семестар.

Препорачливо е да си понесете лаптоп со вас на предавањето за да може да го следите по фокусирано. Потребен софтвер што треба да го имате е NodeJS (https://nodejs.org/en/download/current/) и Visual Studio Code (https://code.visualstudio.com/).
Исто така ако сте нови во Angular може да го следите следниов курс за да научите повеќе: https://www.youtube.com/playlist?list=PLC3y8-rFHvwhBRAgFinJR8KHIrCdTkZcZ

Краток опис:
Angular Material претставува framework за Angular UI компоненти кои ја имоплементираат Material Design спецификацијата на Google. Овој framework нуди обилство на реискористливи, тестирани, широко прифатени и респонзивни компоненти кои се користат како од индивидуалци, така и од голем дел од компаниите на маркетот. Нашето предавање е фокусирано кон тоа како студентите со користење на Angular Material брзо и лесно може да дојдат до практични решенија кои имаат професионален изглед. Ќе видиме каде и како може да се употреби овој framework, како и Demo апликација во која ќе изградиме Angular апликација од почеток користејќи Angular Material.

Предавач: Богдан Мелов - MCA

Се гледаме во среда!

1