Компанијата Телеком има потреба од студент за извршување

на пракса во период од една година.

 

 

Студентот кој ќе биде ангажиран ќе ги извршува следните активности:

  • Развој и имплементација на извештаи во Cognos reporting алатка
  • Развој и тестирање на ETL процеси за вчитување и трансофрмација на податоци во DWH системот
  • Учество во UAT активности во рамки на корпоративни проекти  во рамки на ERP & DWH доменот
  • Извршување на оперативни активности за системите во DWH & BI доменот

Своето CV , студентите можат да го испратат најдоцна до 15.03.2019 год на следната адреса

sonja.kargova@telekom.mk  со назнака: Пракса во ИТ.

1