Почитувани студенти,

Ве информираме дека Одборот на Фондацијата на седницата одржана на 15.2.2019 година донесе Одлука за доделување на стипендии на редовни студенти од прв циклус студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј" во Скопје.

За таа цел, во прилог Ви доставуваме: