Компанијата Devsy од Скопје, има потреба од практикант кој што би сакал да учи развој на апликации во ReactJS работна средина со реални проекти.

Претходно искуство со развој на ReactJS не е неопходно, но е пожелно студентите да имаат изработено барем еден или повеќе проекти во форма на семинарски работи или freelance проекти во било која платформа или технологија.

Предност ќе имаат студентите кои се во завршните години од студиите. По завршување на периодот предвиден за пракса, постои реална и стабилна можност за вработување.

 Доколу сакате да аплицирате за позицијата или пак имате прашања, испратете маил на 

Покрај основните информации, би сакале да видиме и краток опис за тоа што до сега имате работено, со кои технологии сте се служеле и какви афинитети за персонален развој имате во иднина.

1