Почитувани студенти,

Во прилог е Упатството за работа на изборната комисија, изгледот на гласачкото ливче и увидот во гласачкиот список.