Почитувани студенти,

Во прилог е записникот од спроведеното гласање за Факултетско студентско собрание на ФИНКИ.

Честитки до избраните кандидати.