За студентите од прва година, предвидени се дополнителни часови за запознавање со професорите, со физичко присуство, под отворено небо, на паркингот во кампусот на ФИНКИ. Распоредот на овие запознавачки часови со физичко присуство е даден на линкот. Препорачливо е да присуствувате на овие часови. Ќе биде поставена мала бина за професорот и столчиња за студентите.

 
0