Почитувани студенти,

Во прилог се наоѓа Конкурсот за избор на заменик студентски правобранител на Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство. Рокот за аплицирање е до 22.01.2021г. до 15:30 часот. За повеќе информации обратете се на fss@finki.ukim.mk.