Во соработка со AIM Professionals ја објавуваме следната

летна пракса за роботика и мехатроника (програмирање на индустриски роботи)

Преку овaa двомесечнa менторскa обука ќе се стекнете со следните компетенции:

· Компетитивни знаења за технологии за програмирање на индустриски роботи во повеќе платформи: Ladder Logic, LabView, итн.

· Основи на Multi Access CNC програмирање

· Работа на реални роботи во посебна околина за тренирање во симулациска соба

· Практичен тренинг “on-the-factory-floor” во реални производни погони со нова технологија

· Стекнување со вештини кои се корисни за работа во повеќе функционални тимови (cross-functional teams)

Пратете ни ваше CV со назнака “Пракса за роботика и мехатроника”, на Е-МАИЛ адресата jobs@sorsix.com доколку:

· Студентската 2020/2021 година Ви е завршна година на студии (3 годишни или 4 годишни студии)

· Одлично разбирате, читате и зборувате англиски јазик

· Имате желба за постојано усовршување преку работа во тим

· Имате високо ниво на одговорност и тенденција за завршување на обврските

* По успешно завршување на праксата и обуките на најдобрите кандидати ќе добијат можност за вработување

ПРИЈАВУВАЊЕ НАЈДОЦНА ДО 18.07.2021

thumbnail_oglas-5.jpg

0