Почитувани,

На ден 12.10.2021 (вторник) од 10:00 е закажана јавна одбрана на докторска дисертација на кандидатот Илинка Иваноска со наслов "Откривање на знаење во мозочни мрежи".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.