Почитувани,

На ден 10.03.2022 (четврток) во 16:00 часот е закажана јавна одбрана на докторска дисертација на кандидатот Фисник Доко со наслов "Анализа на големи податоци во банкарскиот сектор".

Одбраната е отворена и секој може да се приклучи на следниот линк.