Почитувани студенти,

Ве известуваме дека сите студенти кои немаат техничка можност да полагаат испити и сакаат да полагаат од просториите на факултетот, истото треба да го најават на формата, најдоцна до 25.03.2022 година.

Исто така, студентите треба да ја пополнат и потпишат изјавата на линкот и да ја прикачат под точка број 4.

НАПОМЕНА: Во формата, секој предмет се пишува во различен ред.