Почитувани студенти,

Објавен е распоред за втори парцијални испити во учебната 2021/2022 година. Истиот може да го видите на огласна табла.