Почитувани колеги

во прилог е конкурсот за размена на студенти преку ERASMUS+ програмата за летниот семестар во академската 2022/2023 година.

Сите дополнителни информации може да ги најдете на следниот линк http://ukim.edu.mk/mk_content.php?meni=169&glavno=42

Информации кои не се наведени во рамките на конкурсот или на страницата може да добиете и преку e-mail:

Дополнување: документите спремни според упатството треба да ги предадете во Архивата на ФИНКИ најдоцна до 5.10.2022 до 16 часот.

Дополнување: универзитетите кои се означени со боја и кај кои пишува рано номинирање значи дека треба да ги примат документите многу порано од нашиот термин за конкурирање. Овие универзитети прават отстапки за нашите студенти но бидете спремни ако конкурирате на ваков универзитет дека иако за УКИМ документите треба да ви бидат на македонски треба да имате во моментот и англиска верзија на потребните документи.