Почитувани студенти,

Објавено е решение за промена на студиска програма.