На 14 и 15 мај 2024 г. ќе се одржи Годишна конференција на докторски студии на УКИМ  за студентите од техничко-технолошките науки. Место на одржување е Техничкиот кампус, во амфитеатрите на ФИНКИ и Технолошко-металуршкиот факултет. Конференцијата ќе биде отворена на 14.5.2024 во 10:00 часот со воведното предавање „ЗА ТРИТЕ СВЕТА“ од проф. д-р Валентин Мирчески, дописен член на МАНУ.

Програмата на конференцијата е достапна на следниот линк.

1