Aim of the program: 

Развој на напредни веб 2.0 апликации. Развој на апликации за Веб 3.0 (Семантички веб). Користење на отворени податоци. Поврзување наподатоците. 

Accreditation: