Aim of the program: 

Да се запознае со трета и четврта генерација на Интернет системи, да совлада алатки да создава софтвер како сервис, како и со нови предизвици и можности за решенија со пресметување во облак