Код на предмет: 
F18L3W129
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Мобилни платформи и програмирање