Код на предмет: 
F18L3S028
Фонд на часови: 
180
Aim of the program: 

Студентите ќе бидат запознаени со предизвиците со кои ќе се соочат доколку се решат да започнат сопствен бизнис. Тие ќе можат да изработат иницијално истражување на пазарот, да ги дефинираат метриките со кои ќе ја следат успеноста на својот бизнис, како и да знаат како да препознаат дали обезбедиле вредност за своите клиенти. Конечно, тие ќе бидат оспособени да се претстават пред потенцијални клиенти, партнери и инвеститори.

Accreditation: