Почитувани,

Oбјавени се списоци на примени студенти на ФИНКИ на втор циклус на студии за академската 2018/2019 година, како и потребните документи за упис.