Почитувани,

Oбјавени се списоци на примени студенти на ФИНКИ на втор циклус на студии за академската 2019/2020 година, како и потребните документи за упис.

Дополнување на решение за прием на нови студенти на студиската програма Статистика за аналитика на податоци.