Aim of the program: 

По завршувањето на предметот се очекува студентот да ги разбира и има продлабочено знаење во примена на техниките за извлекување знаење од клиентот, да ги разбира техниките за документирање на софтверски и бизнис потреби, да ги разбира и има продлабочено знаење во примената на техники за управување со промени кај софтверски и бизнис барања.