Aim of the program: 

Студентот со завршување ќе се стекне со вештини за развој на апликации за е-трговија и м-трговија. Развој на е- бизнис планови.