Новата верзија од распоредот на часови за зимскиот семестар за учебната 2018/2019 година може да ја најдете на огласна табла.