Подготвителната настава по програмирање и математика оваа година ќе биде спроведена во периодот од 11-ти до 28-ми септември 2018 година.

 

Детали за подготвителната настава по математика

Одржување на подготвителната настава по математика: 11, 12, 13, 14, 20 и 21-ви септември 2018

Започнување на наставата: 9 часот.

Просторија: АМФ - ФИНКИ (во анексот на ТМФ, веднаш до Деканат на ФИНКИ).

Број на часови (дневно): 6 часови предавања и 1 час изработка на домашни задачи.

 

Детали за подготвителната настава по програмирање

Одржување на подготвителната настава по програмирање: 24, 25, 26, 27 и 28-ми септември 2018

Започнување на наставата: 9 часот

Просторија: АМФ - ФИНКИ (во анексот на ТМФ, веднаш до Деканат на ФИНКИ) и предавална 117 – на приземје ТМФ (просторијата каде се вршеше запишувањето на ФИНКИ)

Број на часови (дневно): 4 часови предавања и лабораториски вежби

 

Бидете 10 минути пред почетокот на наставата пред соодветната просторија.

 

 

Финансии

 

Уплатата за подготвителната настава треба да биде направена на сметката на факултетот. Детали за уплатата можат да се најдат на следниот линк https://finki.ukim.mk/mk/zafakultetot/finansii