Компанијата Eyetea Solutions објавува оглас за практиканти. Подетални информации може да се најдат на следниот линк.

1