PwC е моќна мрежа од над 236.000 професионалци во 158 земји во светот. Професионалци посветени на градењето на квалитетот на услугите во областа на ревизија, даноци, консултантски услуги како и услугите од областа на ИТ.
Спојте ја Вашата љубопитност со постојаните можности за учење и напредок, и направете разлика. Објавуваме отворени позиции.

Во прилог огласот:

https://www.facebook.com/notes/pwc-macedonia/отворени-позиции-за-практиканти-во-одделот-за-ревизија-be-a-game-changer/1819272398191842/

1