Распоредот на часови за зимскиот семестар за учебната 2018/2019 година и распределбата по групи може да ги најдете на огласна табла.
 
Преку системот http://molbi.finki.ukim.mk може да поднесете молба за промена на група и/или професор во точно дефиниранитe рокови кои ќе бидат поставени на системот. Промена на група/професор е дозволена само доколку постои преклопување меѓу предметите од распоредот за кои се бара промената.