Почитувани студенти,

 

Сите студенти кои слушале предмети во зимскиот семестар од учебната 2019/2020 година, задолжително да ја пополнат анкетата поставена на anketi.finki.ukim.mk.

За најава треба да се користи корисничкото име и лозинката од iKnow.

Анкетите за самоевалуација се законска обврска и соодветно пополнувањето на истите е услов за заверка на следниот семестар

Рокот за пополнување на анкетата е до петок 15.5.2020 година.