НАЦИОНАЛНА ГРУПАЦИЈА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ – АД ОСИГУРИТЕЛНА ПОЛИСА нуди вработување на нов кадар за работа во ИТ сектор.

Повеќе информации може да се најдат на следниот лник.

1