Интервеј е компанија специјализирана за обезбедување на најсовремени ИТ решенија базирани на најнова технологија. Нашите клиенти се банки, пензиски фондови, инвестициски фондови и други финансиски институции во Македонија и САД.

Стани дел од тимот на Интервеј, комуницирај директно со нашите клиенти, развиј сопствена мрежа на контакти и биди ценет и почитуван. Во моментов имаме потреба од  4 (четири) кандидати:

 

2 (два) Junior Software Developer без работно искуство

              Главни должности и одговорности:

 • Одржување на постоечки банкарски и други финансиски информациони системи
 • Надградба на банкарски информационен систем
 • Развој на нови финансиски информациони системи

Очекувања:

 • Работно искуство се смета за предност
 • Познавање на C #, ASP.NET Web Forms
 • Познавање на ASP.NET MVC, WEB.API, Web Services
 • Познавање на SQL Server, SQL, Entity Framework, LINQ
 • Познавање на HTML, CSS, Java Script, jQuery, Alfresco
 • Познавање на Angular, FuseTools мобилна технологија или останати скриптни јазици
 • Познавање на англиски, пишан и говорен
 • Не е потребно истовремено познавање и искуство на сите горенаведени технологии

 

2 (два) Senior Software Developer

             Главни должности и одговорности:

 • Одржување на постоечки банкарски и други финансиски информациони системи
 • Надградба на банкарски информационен систем
 • Развој на нови финансиски информациони системи

 

 •  :
 • Минимум 2 (две) години работно искуство
 • Добро познавање на C #, ASP.NET Web Forms
 • Добро познавање на ASP.NET MVC, WEB.API, Web Services
 • Добро познавање на SQL Server, SQL, Entity Framework, LINQ
 • Добро познавање на HTML, CSS, Java Script, jQuery, Alfresco
 • Добро познавање на Angular,
 • Познавање на FuseTools мобилна технологија или останати скриптни јазици
 • Познавање на англиски, пишан и говорен

 

Ако ова ви звучи интересно и верувате во Вашето искуство и личен став можете да додадете голема вредност на нашиот тим, тогаш ве молиме испратете CV на следниот маил contact@interway.com.mk
 

 

1