Нетцетера објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните работни позиции:

  • Software Engineer
  • .NET Software Engineer
  • Android Engineer
  • iOS Engineer
  • Automation Testing Engineer
  • Linux System Engineer
  • Database Administrator
  • Application Support Specialist

-        Data Scientist (Machine Learning / Artificial Intelligence)

-        Augmented Reality Software Engineer

-        Dev-Ops Engineer

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк:

https://jobs.netcetera.com.mk

 

1