Компанијата НИ ТЕКНА имa отворен постојан конкурс за прием на нови кадри, па се повикуваат дипломираните студенти и апсолвенти да се пријават на конкурсот.

Отворени се повеќе позиции за јава развивачи.

Позначајно е знаењето и практичното искуство, а не толку годините поминати на работа, така што сите кои имаат знаење и некакво искуство нека аплицираат на: www.ni-tekna.com/career.html

или на:  career@ni-tekna.com

 

1