Компанијата Digicube објавува оглас за вработување. Повеќе информации за позицијата и потребните квалификации на следните линк.

1