Компанијата KESSLER објавува оглас за вработување.

Огласот со опис на работните активности за позицијата може да се погледнат тука.

1