Navayo Group објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат. Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на огласите прикачени подоле.

Navayo - Android System Dev.pdf

Navayo - C++ Dev.pdf

Navayo - Mobile App Dev.pdf

Navayo - QA Engineer.pdf

1