Netcetera MK објавува огласи за вработување. Во продолжение се огласите. Отворените позиции се однесуваат на нашите локации во Скопје, Охрид и Битола.

 

 

 

== Оглас 1

Netcetera објавува отворени конкурси за работа и пракса и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Скопје, отворени се следните позиции:

 • Spring internship
 • Spring Data Scientist Internship
 • UI Design / Development Internship
 • DevOps Engineer
 • UX Engineer
 • QA and Automation Engineer
 • Software Architect
 • Tech Lead
 • Senior Software Engineer - Digital Publishing

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк: https://www.netcetera.com/home/careers.html

== Оглас 2

Netcetera објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Охрид, отворени се следните позиции:

 • Spring internship
 • Spring Data Scientist Internship
 • DevOps Engineer
 • Software Architect
 • Tech Lead

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк: https://www.netcetera.com/home/careers.html

== Оглас 3

Netcetera објавува отворени конкурси за работа и ги поканува студентите на ФИНКИ да аплицираат.

Во моментов, за претставништвото во Битола, отворени се следните позиции:

 • Spring internship
 • Spring Data Scientist Internship
 • DevOps Engineer
 • Software Architect
 • Tech Lead

Сите заинтересирани повеќе информации можат да добијат на следниот линк: https://www.netcetera.com/home/careers.html

1