Компанијата QtWinSoft од Скопје, има потреба за вработување на студенти од завршна година/и со или без работно искуство. Како компанија нудиме одлични можности за учење и брз развој на вештини за оние кои што би сакале да научат и да учествуваат во развој на C++ multiplatform Desktop/Mobile/Embedded апликации. Проектите се изработуваат со користење на cross-platform framework Qt/QML, од следниве области: vehicle dashboard and infotainment, electrical vehicle, cabin management system for airplanes, machine learning, medical applications, CRM software, 3D visualization with visualization Toolkit (VTK), Open Cascade, data encryption and security, video and audio processing, VoIP...

 

Заинтересираните кандидати може да пратат CV на следнава email адреса: qtwinsoft@gmail.com или на контaкт формата на нашата веб страна: www.qtwinsoft.com

1