Словенска компанија со долгогодишно искуство ( www.smartiwoodscanning.com ) бара млади и талентирани програмери за програмирање  во јазик C#. Работата е во Крањ, Република Словенија. За сите избрани кандидати обезбедено е сместување.

Се замолуваат сите заинтересирани кандидати, да ни пратат CV на нашиот маил: smarti@tab-systems.com

1