ТабТале во моментов има 2 junior отворени позиции. Повеќе детали може да видите на следните линкови:

https://tabtale.com/career/java-developer-2/

https://tabtale.com/career/mobile-qa-engineer/

1