Почитувани студенти, објавено е дополнето решение за префрлање од други факултети на ФИНКИ.